12. Cesars Trädgård


12. CESARS TRÄDGÅRD


Trädgård med butik, ca 5000 krukor i lager.


Öppet på bokade tider eller tider som uppdateras på Instagram och FB


Follsebo Norregård 8 36298 Älmeboda

Tel.070-3331485 E-post arnecesar54@gmail.com

Instagram Facebook @cesarstradgard